ธรรมศึกษา

               
 

@ อ่านข่าว


  ข่าวประจำวัน    ไทยรัฐ   
   เดลี่นิวส์           ข่าวสด  
   คมชัดลึก        มติชน 
   ผู้จัดการ         สยามกีฬา  
   สยามรัฐ        ไทยโพสต์
 

 สถิติวันนี้ 35 คน
 สถิติเมื่อวาน 136 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1273 คน
19449 คน
245072 คน
เริ่มเมื่อ 2015-04-14

 
        งานบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน
   
           บวชเณรแล้วได้อะไร
    บวชเณรแล้ว  ได้ศึกษาหลักธรรม
    บวชเณรแล้ว  ได้สร้างกรรมดี
    บวชเณรแล้ว  ได้มีเพื่อนใหม่
    บวชเณรแล้ว   ได้ทำใจให้สว่าง
    บวชเณรแล้ว  ได้พบทางอันประเสริฐ
    บวชเณรแล้ว   ได้เกิดสติปัญญา
    บวชเณรแล้ว   ได้ฆ่ากิเลส
    บวชเณรแล้ว   ได้ครองเพศบรรพชิต
    บวชเณรแล้ว   ได้ใกล้ชิดพระศาสดา
    บวชเณรแล้ว   ได้ทดแทนคุณบิดามารดา
    บวชเณรแล้ว   ได้สืบอายุพระศาสนา
  ติดต่อ พระอธิการเงิน  อกิญฺจโน 

     (เจ้าอาวาส)  089 8602660

โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนประจำปี
                   
  วัดภูเงินวนาราม  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์

   
 รับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป บรรพชาสามเณร
  อบรมปฏิบัติ  ศึกษาหลักธรรม  บวชแทนคุณบิดามารดา
สืบทอดทายาทพระศาสนา
    
             ระเบียบการสมัครเข้าอบรม
๑  ต้องมีอายุ ๑๐ ปีขึ้นไป
๒  มีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อยู่จนจบโครงการ
๓  มีความตั้งใจจริงในการศึกษาหลักธรรม เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์
๔  ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
            
    

                                                       

 
        
 
 
 
 

 

วัดภูเงินวนาราม  ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์
.www.pngoen.com  :: Email akinjano@gmail.com   :     โทรศัพท์ ๐๙๕ ๒๙๓๒๙๓๙  .