ธรรมศึกษา

               
 

@ อ่านข่าว


  ข่าวประจำวัน    ไทยรัฐ   
   เดลี่นิวส์           ข่าวสด  
   คมชัดลึก        มติชน 
   ผู้จัดการ         สยามกีฬา  
   สยามรัฐ        ไทยโพสต์
 

 สถิติวันนี้ 9 คน
 สถิติเมื่อวาน 23 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1048 คน
12660 คน
262700 คน
เริ่มเมื่อ 2015-04-14

                            

 

 
                  

ประกาศตั้งวัด

แต่งตั้งเจ้าอาวาส

 วิสุงคามสีมา 

 

พระครูขันตยาภิรมณ์  อดีตเจ้าคณะอำเภอน้ำปาด
พาคณะศรัทธาเริ่มสร้างให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑


 พระอาจารย์ เงิน อกิญฺจโปเมื่อปี ๒๕๔๓


ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๗


อุโบสถที่กำลังก่อสร้างในปัจจุบัน


ประวัติศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดภูเงินวนาราม

ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์


พระครูขันตยาภิรมย์อดีตเจ้าคณะอำเภอน้ำปาด ผู้เริ่มก่อตั้ง พ.ศ.๒๕๒๑

พระครูสุมนวีรโสภิต เจ้าคณะอำเภอน้ำปาดองค์ปัจจุบัน ผู้ดูแลต่อมา

พระอาจารย์ หน่อย   สุมโน   เป็นเจ้าสำนัก  พ
.ศ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒

พระอาจารย์ เงิน     อกิญจโน   เจ้าอาวาส   พ
.ศ  ๒๕๔๓ - ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดภูเงินวนาราม ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่๑ กรกฎาคม ๒๕๒๑ 

 
โดยท่านพระครูขันตยาภิรมย์ เจ้าคณะอำเภอในขณะนั้นได้ดำริคิดสร้างสถานที่

ปฏิบัติธรรมในเขตอำเภอน้ำปาด  จึงได้ปรึกษากับญาติโยม และเห็นว่าสถานที่

บนดอยภูเงินเป็นสถานที่เหมาะสมจึงเริ่มนำพาคณะศรัทธาสร้างกุฏิที่พัก

และนิมนต์ พระอาจารย์ทองพัด จากวัดชุมพลมาอยู่เป็นองค์แรก  

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓
ได้สร้างพระพุทธรูปปางลีลาขนาดสูง ๘ วา

ฐานพระ ๔ วา องค์พระ ๔ วา ตั้งชื่อว่า พระพุทธสันติมิ่งมงคล

และสร้างบันไดนาคในเวลาต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๙ พระอาจารย์ หน่อย สุมโน

เป็นผู้ดูแล   ได้มีการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะประจำปีขึ้น

หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ ๒๕๔๓ ขาดพระอยู่ประจำพรรษา ญาติธรรมใด้นิมนต์

พระอาจาย์ เงิน อกิญฺจโน มาจำพรรษา 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้สร้างศาลา

ปฏิบัติธรรมขึ้นหลังหนึ่งความกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร และห้องสมุดเพื่อ

ประโยชน์ต่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม ได้เริ่มดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด

ให้ถูกต้องตามกฏหมาย เถรสมาคม ได้รับการอนุญาตสร้างวัดในปี พ.ศ.๒๕๕๐

โดยนายสมสักดิ์ แจ่มใส  ไวยาวัจกรของวัด เป็นผู้ขอสร้าง ได้รับอนุญาตการ

ตั้งวัดตามกฏเถรสมาคม ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ มีชื่อว่า วัดภูเงินวนาราม 

โดยถือเอาตามสถานที่ ของที่ตั้งวัด เพราะชาวบ้านเรียกกันปกติว่า ดอยภูเงิน 

ได้มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด คือพระอาจารย์ เงิน  อกิญฺจโน

เมื่อเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓    

ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ ดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา

และสร้างเป็นอุโบสถไม้สักแกะสลัก เพื่อความสวยงามเป็นสง่า สำหรับ

ใช้ในสังฆกรรมของสงฆ์ ประโยชน์ในการแสวงบุญของชาวพุทธสืบไป
       

 

 

วัดภูเงินวนาราม  ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์
.www.pngoen.com  :: Email akinjano@gmail.com   :     โทรศัพท์ ๐๙๕ ๒๙๓๒๙๓๙  .