ธรรมศึกษา

               
 

@ อ่านข่าว


  ข่าวประจำวัน    ไทยรัฐ   
   เดลี่นิวส์           ข่าวสด  
   คมชัดลึก        มติชน 
   ผู้จัดการ         สยามกีฬา  
   สยามรัฐ        ไทยโพสต์
 

 สถิติวันนี้ 44 คน
 สถิติเมื่อวาน 58 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
807 คน
24272 คน
218275 คน
เริ่มเมื่อ 2015-04-14


                  
           
 
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพร่มสร้างอุโบสถไม้สักวัดภูเงินวนาราม 
                   
     
๓. รายการเจ้าภาพ ประตู หน้างต่ง ประตูหน้าต่างไม้สักแกะสลัดลายพุทธประวัติ 
                    ประตูใหญ่ด้านหน้า  ๑ ช่อง ๒ บาน เจ้าภาพบานละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท      -    ( มีเจ้าภาพแล้ว )
                    ประตูเล็กด้านหน้า   ๒  ชุด   เจ้าภาพ ชุด ละ ๗๐,๐๐๐ บาท                    -  ( ยังไม่มีเจ้าภาพ ๑ ชุด )
                    ประตูเล็กด้านหลัง   ๒  ชุด   เจ้าภาพ ชุด ละ ๗๐,๐๐๐ บาท                     -  ( มีเจ้าภาพแล้ว  )
                    หน้าต่าง จำนวน ๖ ช่อง รายการเจ้าภาพ ช่องละ ๖๐,๐๐๐ บาท 
                    รายการเจ้าภาพ บานละ ๓๐,๐๐๐ บาท  หน้าต่าง
มีเจ้าภาพ   ๓  บาน        ยังไม่มีเจ้าภาพ  ๙ บาน

     ๒. รายการเจ้าภาพหน้าบัน  ไม้สักแกะสลัก หน้า - หลัง    จำนวน ๒  รายการ 
              เจ้าภาพหน้าบันแกะสลัก   ๒  ชุด เจ้าภาพชุดละ ๙๐,๐๐๐ บาท 
     ๓. รายการเจ้าภาพซุ้มประตู  หน้าต่าง   ไม้สักแกะสลัก     จำนวน  ๖  รายการ 
              เจ้าภาพซุ้มประตูใหญ่ ไม้สักแกะสลัก   จำนวน  ๑ ชุด ชุดละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
              เจ้าภาพซุ้มประตูเล็ก    ไม้สักแกะสลัก  จำนวน  ๔ ชุด ชุดละ ๓๐,๐๐๐ บาท
              เจ้าภาพซุ้มหน้าต่าง   ไม้สักแกะสลัก     จำนวน  ๖  ชุด ชุดละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
                                       
  (  ยังไม่มีเจ้าภาพ )
              เจ้าภาพกระเบื้องปุพื้นด้านบนอุโบสถ    จำนวน  ๑๖๐  ตารางเมตร 
                   ตารางเมตรละ   ๓๕๐   บาท ( ยังไม่มีเจ้าภาพ )
              เจ้าภาพกระเบื้องปุพื้นด้านรอบอุโบสถ    จำนวน  ๗๔๐  ตารางเมตร
                
 ตารางเมตรละ   ๒๐๐   บาท ( ยังไม่มีเจ้าภาพ )
              เจ้าภาพปูนเทพื้นรอบอุโบสถ    จำนวน  ๗๐ คิว     คิวละ   ๒,๐๐๐   บาท ( ยังไม่มีเจ้าภาพ )


     ร่วมบุญสมทบทุนในการก่อสร้าง  อิฐ  หิน ปูน ทราย  ค่าแรงช่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ได้ตามกำลังศรัทธา 
             ขออนุมทนาบุญกับสายธารศรัทธาทุกท่าน
  พระอาจารย์ เงิน  อกิญฺจโน  เจ้าอาวาส   คณะกรรมการคณะศรัทธาวัดภูเงินวนราม

 


ติดต่อสอบถาม     พระอาจารย์เงิน อกิญฺจโน    เจ้าอาวาสวัดภูเงินวนาราม     โทร. 0898602660


    คณะกรรมการวัดภูเงินวนาราม    คุณนพวรรณ จันทร์คุณาภาส         โทร . 081-9723190
                                                -
คุณ สมศักดิ์  แจ่มใส                     โทร  
081-9728730
                                                - คุณแสวง    แท่งเฝือ( ร้านทองแม่แสวง)   :
081-9718556
 

 

วัดภูเงินวนาราม  ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์
.www.pngoen.com  :: Email akinjano@gmail.com   :     โทรศัพท์ ๐๙๕ ๒๙๓๒๙๓๙  .