Google
Search WWW Search pngoen.com

          เมนูหลัก

               

          เมนูบริการ

               

 
 สถิติวันนี้ 29 คน
 สถิติเมื่อวาน 245 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1837 คน
29908 คน
81226 คน
เริ่มเมื่อ 2015-04-14

 

        ( สมาชิกสำหรับติดต่อรับข่าวสารข้อมูลจากทางวัด)
   

                   คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก วัดภูเงินวนาราม

     1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
     2. กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
     3. หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 0898602660 หรือ akinjano@gmail.com
          

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก
ชื่อสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ยืนยันรหัสผ่าน 
ชื่อ-สกุล  -
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)    
ที่อยู่ปัจจุบัน  
แขวง/ตำบล  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  
ที่อยู่ทางอีเมล์  
รหัสยืนยัน พิมพ์อักขระที่คุณเห็นในภาพ Click to reload image
 

หมายเหตุ : ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในการสมัครอีกคร้ง  เรียบร้อยแล้วกด ตกลงส่งข้อมูล

      
 

 


วัดภูเงินวนาราม  ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์
   .
www.pngoen.com  :: Email akinjano@gmail.com   :   pngoen@hotmail.com
         โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๖๐๒๖๖๐   . ๐๘๗ ๒๐๔๕๗๑๖