ธรรมศึกษา

               
เมนูหลัก


 

 

  ข่าวประจำวัน   ไทยรัฐ   
  เดลี่นิวส์            ข่าวสด  
  คมชัดลึก            มติชน 
  ผู้จัดการ            สยามกีฬา  
  สยามรัฐ           ไทยโพสต์
 
 

 นักธรรมและธรรมศึกษา
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ขึ้น ๙ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
ตรงกับวันพฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

นักธรรมชั้นโท - เอก
กำหนดสอบวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(แรม ๒ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
ตรงกับวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์, อังคาร.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
กำหนดสอบวันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรมะ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธะ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย


        

 


  

Copyright (c) 2010 by ภูเงิน ภูธรรม วัดภูเงินวนาราม