หน้าแรก    

 ฟังธรรมะออนไลน์ 

  รวมรูปภาพ      

   เว็บบอร์ด   

 สมุดเยี่ยมวัดนิยมฯ  

  สมาชิก  

    ติดต่อเรา 

                   
เมนูบริการ

  ฟังธรรมะออนไลน์
       หลวงพ่อฉัน


  งานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม
      หลังออกพรรษาวัดนิยมมาตา

  งานปฏิบัติธรรมปริงาสกรรม
      ก่อนเข้าพรรษาวัดนิยมมาตา

 
ทัศนศึกษาวัดป่าหลักร้อย

  ประตูสู่อุทยานธรรม


  เที่ยวนรกยกมาไว้บนดิน
  ใจสุขสันต์กับสวรรค์บนดิน
  ประเพณีวิถ๊ชีวิตมนุษย์
  ลานบุญเพิ่มพูนความดี
  เส้นทางสู่วัดป่าหลักร้อย

                      
เมนูธรรมดอยภูเงิน

 

เลือกรายการหมวดหมู่ธรรมที่ต้องการฟังและดาวน์โหลด

1.หมวดกตัญญุตาธรรม  | 2.หมวดปกิณณกธรรม  | 3.หมวดนิทานธรรม  | 4.หมวดกัมมัฏฐาน

                        รายการธรรมะ   
คลิกฟังธรรม
      ดาวน์โหลดธรรม
             
    ๐๑อานิสงส์การรักษาศีลข้อที่ 1

ฟังธรรม

Download
    ๐๒อานิสงส์การรักษาศีลข้อที่ 2

ฟังธรรม

Download
   ๐๓อานิสงส์การรักษาศีลข้อที่ 3

ฟังธรรม

Download
   ๐๔อานิสงส์การรักษาศีลข้อที่ 4

ฟังธรรม

Download
   ๐๕คุณสมบัติของความเป็นผู้นำ

ฟังธรรม

Download
   ๐๖ปากกับการพูด

ฟังธรรม

Download
   ๐๗จริตนิสัยของแต่ละคน

ฟังธรรม

Download
   ๐๘การยกจิตให้เหนืออารมณ์ฝ่ายดำ

ฟังธรรม

Download
   ๐๙ความมัวหมองของจิตใจ

ฟังธรรม

Download
 
   ๑๐ตั้งตนเองไว้ในธรรม

ฟังธรรม

Download
   ๑๑ทางหนีทุกข์

ฟังธรรม

Download
   ๑๒ทำอย่างไรชีวิตจึงจะก้าวหน้า

ฟังธรรม

Download
                    copyright  (  c )  by   ::  pngoen.com     อกิญฺจโนภิกขุ   
: email. 
akinjano@mail.com     :  phungoenpt@hotmail.com