หน้าแรก    

 ฟังธรรมะออนไลน์ 

  รวมรูปภาพ      

   เว็บบอร์ด   

 สมุดเยี่ยมวัดนิยมฯ  

  สมาชิก  

    ติดต่อเรา 

                   
เมนูบริการ

  ฟังธรรมะออนไลน์
       หลวงพ่อฉัน


  งานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม
      หลังออกพรรษาวัดนิยมมาตา

  งานปฏิบัติธรรมปริงาสกรรม
      ก่อนเข้าพรรษาวัดนิยมมาตา

 
ทัศนศึกษาวัดป่าหลักร้อย

  ประตูสู่อุทยานธรรม


  เที่ยวนรกยกมาไว้บนดิน
  ใจสุขสันต์กับสวรรค์บนดิน
  ประเพณีวิถ๊ชีวิตมนุษย์
  ลานบุญเพิ่มพูนความดี
  เส้นทางสู่วัดป่าหลักร้อย

                      
เมนูธรรมดอยภูเงิน

 

เลือกรายการหมวดหมู่ธรรมที่ต้องการฟังและดาวน์โหลด

1.หมวดกตัญญุตาธรรม  | 2.หมวดปกิณณกธรรม  | 3.หมวดนิทานธรรม  | 4.หมวดกัมมัฏฐาน

              รายการธรรม

 คลิกฟังธรรม

     ดาวน์โหลดธรรม     

    
  ๐๑  เรื่อง  อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

ฟังธรรม

Download

  ๐๒  เรื่อง  รู้จักพอก็ก่อสุข

ฟังธรรม

Download

  ๐๓  เรื่อง  ไอ้ชาติคน

ฟังธรรม

Download

  ๐๔  เรื่อง  คนช่างติ

ฟังธรรม

Download

  ๐๕  เรื่อง  ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้

ฟังธรรม

Download

  ๐๖  เรื่อง  ค่าของคนกับรองเท้า

ฟังธรรม

Download

  ๐๗  เรื่อง  ปลาหมอตายเพราะปาก

ฟังธรรม

Download

  ๐๘  เรื่อง  กรรมตามทัน

ฟังธรรม

Download

  ๐๙  เรื่อง  สัตว์กตัญญู

ฟังธรรม

Download

  ๑๐  เรื่อง  ความโลภ

ฟังธรรม

Download

  ๑๑  เรื่อง  คนดีมีสมบัติ

ฟังธรรม

Download

  ๑๒  เรื่อง  โดนใจพ่อ

ฟังธรรม

Download

           
: แสดงความคิดเห็น   

 1.หมวดกตัญญุตาธรรม  | 2.หมวดปกิณณกธรรม  | 3.หมวดนิทานธรรม  | 4.หมวดกัมมัฏฐาน   copyright  (  c )  by   ::  pngoen.com     อกิญฺจโนภิกขุ   
: email. 
akinjano@mail.com     :  phungoenpt@hotmail.com