* สุขกาย เย็นใจ *
     
ยินดีต้อนรับสู่ร่มโพธิ์ธรรมดอยภุเงิน  ::::  วัดภูเงินวนาราม ตำบลบ้านฝาย  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

          

   
                       ทางเข้าดอยภูเงิน ::: วัดภูเงินวนาราม

กุฏิพระสงฆ์บนดอยภูเงิน

  

ลานวัด

ศาลาห้องสมุด

  

ลานวัด

ศาลาสวดมนต์ภาวนา

  

ห้องน้ำ ห้องสุขา

ธรรมศาลา

พระพุทธรูปในศาลา ไม้สักแกะสลัก หน้าตักกว้าง ๒ เมตร

พระพุทธรูปไม้สักแกะสลัก หน้าตักกว้าง ๑.๕ เมตร

  

สวดมนต์ ภาวนา ฟังธรรม ประจำวันยามเย็น

กิจกรรมเยาวชน :: ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

  

การทำบุญ วันพระวันศีล

เข้าวัดสวดมนต์ สร้างกุศลกับชีวิต


วัดภูเงินวนาราม  ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์
   .
www.pngoen.com  :: Email akinjano@gmail.com   :   pngoen@hotmail.com   โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๖๐๒๖๖๐   . ๐๘๗ ๒๐๔๕๗๑๖