PNGOEN.COM Slogan slogan slogan
Simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simle
***Note: Right click here. And select for Edit header image ***
Search
เปิดใช้งาน

Main Menu
Counter
 สถิติวันนี้ 21 คน
 สถิติเมื่อวาน 21 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1999 คน
10222 คน
92897 คน
เริ่มเมื่อ 2015-04-14

Link
My marquee text
Welcome to Website .........
 


เลือกรายการหมวดหมู่ธรรมที่ต้องการฟังและดาวน์โหลด

1.หมวดกตัญญุตาธรรม  | 2.หมวดปกิณณกธรรม  | 3.หมวดนิทานธรรม  | 4.หมวดกัมมัฏฐาน

รายการธรรม         

คลิกฟังธรรม

       ดาวน์โหลดธรรม    

                  
   ๐๑ เรื่อง  พระในบ้าน

ฟังธรรม

Download

   ๐๒ เรื่อง  พระในบ้าน ๒

ฟังธรรม

Download

   ๐๓ เรื่อง  ความหวังของแม่

ฟังธรรม

Download

   ๐๔ เรื่อง  แบ่งสมบัติให้ลูก

ฟังธรรม

Download

   ๐๕ เรื่อง  กองทุนที่แม่ยกให้

ฟังธรรม

Download

   ๐๖ เรื่อง  สิ่งที่พ่อแม่ทำให้

ฟังธรรม

Download

   ๐๗ เรื่อง  คำสอนของแม่คือพรอันวิเศษ

ฟังธรรม

Download

   ๐๘ เรื่อง  คำดีที่แม่พร่ำสอน

ฟังธรรม

Download

   ๐๙ เรื่อง  คุณธรรมพื้นฐานของคนดี

ฟังธรรม

Download

   ๑๐ เรื่อง  ต้นขนุนกับต้นลำไย

ฟังธรรม

Download

   ๑๑ เรื่อง  รู้คุณในสิ่งต่างๆ

ฟังธรรม

Download

   ๑๒ เรื่อง  ใครคือเศรษฐีใจบุญ

ฟังธรรม

Download

   ๑๓ เรื่อง  นิมิตหมายของคนดี

ฟังธรรม

Download

   ๑๔ เรื่อง  อนุสาวรีย์คนดีของสังคม

ฟังธรรม

Download

  : แสดงความคิดเห็น

1.หมวดกตัญญุตาธรรม  | 2.หมวดปกิณณกธรรม  | 3.หมวดนิทานธรรม  | 4.หมวดกัมมัฏฐาน