หน้าแรก    

 ฟังธรรมะออนไลน์ 

  รวมรูปภาพ      

   เว็บบอร์ด   

 สมุดเยี่ยมวัดนิยมฯ  

  สมาชิก  

    ติดต่อเรา 

                   
เมนูบริการ

  ฟังธรรมะออนไลน์
       หลวงพ่อฉัน


  งานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม
      หลังออกพรรษาวัดนิยมมาตา

  งานปฏิบัติธรรมปริงาสกรรม
      ก่อนเข้าพรรษาวัดนิยมมาตา

 
ทัศนศึกษาวัดป่าหลักร้อย

  ประตูสู่อุทยานธรรม


  เที่ยวนรกยกมาไว้บนดิน
  ใจสุขสันต์กับสวรรค์บนดิน
  ประเพณีวิถ๊ชีวิตมนุษย์
  ลานบุญเพิ่มพูนความดี
  เส้นทางสู่วัดป่าหลักร้อย

                      
เมนูธรรมดอยภูเงิน

 


เลือกรายการหมวดหมู่ธรรมที่ต้องการฟังและดาวน์โหลด

1.หมวดกตัญญุตาธรรม  | 2.หมวดปกิณณกธรรม  | 3.หมวดนิทานธรรม  | 4.หมวดกัมมัฏฐาน

รายการธรรม         

คลิกฟังธรรม

       ดาวน์โหลดธรรม    

                  
   ๐๑ เรื่อง  พระในบ้าน

ฟังธรรม

Download

   ๐๒ เรื่อง  พระในบ้าน ๒

ฟังธรรม

Download

   ๐๓ เรื่อง  ความหวังของแม่

ฟังธรรม

Download

   ๐๔ เรื่อง  แบ่งสมบัติให้ลูก

ฟังธรรม

Download

   ๐๕ เรื่อง  กองทุนที่แม่ยกให้

ฟังธรรม

Download

   ๐๖ เรื่อง  สิ่งที่พ่อแม่ทำให้

ฟังธรรม

Download

   ๐๗ เรื่อง  คำสอนของแม่คือพรอันวิเศษ

ฟังธรรม

Download

   ๐๘ เรื่อง  คำดีที่แม่พร่ำสอน

ฟังธรรม

Download

   ๐๙ เรื่อง  คุณธรรมพื้นฐานของคนดี

ฟังธรรม

Download

   ๑๐ เรื่อง  ต้นขนุนกับต้นลำไย

ฟังธรรม

Download

   ๑๑ เรื่อง  รู้คุณในสิ่งต่างๆ

ฟังธรรม

Download

   ๑๒ เรื่อง  ใครคือเศรษฐีใจบุญ

ฟังธรรม

Download

   ๑๓ เรื่อง  นิมิตหมายของคนดี

ฟังธรรม

Download

   ๑๔ เรื่อง  อนุสาวรีย์คนดีของสังคม

ฟังธรรม

Download

  : แสดงความคิดเห็น

1.หมวดกตัญญุตาธรรม  | 2.หมวดปกิณณกธรรม  | 3.หมวดนิทานธรรม  | 4.หมวดกัมมัฏฐาน


   copyright  (  c )  by   ::  pngoen.com     อกิญฺจโนภิกขุ   
: email. 
akinjano@mail.com     :  phungoenpt@hotmail.com